Utilities / użyteczność publiczna

Obsługuje procesy w przedsiębiorstwach, które prowadzą je w oparciu o zarejestrowane umowy na cykliczne wykonywanie usług. Zespół narzędzi pozwala zarejestrować przychodzące zgłoszenia dotyczące zleceń serwisowych oraz kontrolować ich przebieg i czas realizacji. Dzięki funkcji ewidencji oraz zarządzania odzieżą roboczą aplikacja dostarcza informacji o liczbie odzieży roboczej wydanej pracownikowi oraz wyposażenia przekazanego w jego użytkowanie. Ponadto obsługuje także zwroty tych elementów z możliwością zaznaczenia powodu (zniszczenia lub zagubienia). Przedsiębiorstwa z branży, które są własnością Skarbu Państwa, jako przydatne uznają możliwość księgowania w oparciu o budżet zadaniowy oraz seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników. Współpraca z rejestratorami czasu pracy gwarantuje sprawną ewidencję normy oraz czasu pracy.