Sztuka, rozrywka i media

Rozbudowane mechanizmy konfiguracyjne umożliwiają dopasowanie rodzaju i ilości przechowywanych danych do indywidualnych wymagań użytkownika. W jednym systemie przechowywać można informacje o różnych przedmiotach: dziełach sztuki, książkach i innych towarach sprzedawanych w sklepie z pamiątkami, a także sprzedanych biletach, wystawionych fakturach, zapłaconych rachunkach, zatrudnionych pracownikach i wielu innych wydarzeniach związanych z codzienną pracą. Dodatkowo enova365 zapewnia prowadzenie ewidencji wypożyczeń lub czynności związanych z konserwacją posiadanych zbiorów oraz przechowuje informację o tym, komu i na jaki okres wypożyczono dany przedmiot, a także kto, kiedy oraz jakie prace konserwatorskie przeprowadził na wybranym eksponacie.