ProjektyNet

ProjektyNet to aplikacja służąca do kontroli budżetów w projektach ze szczególnym uwzględnieniem firm budowlanych. Zintegrowany z programem FK enova365, w którym możliwe jest przypinanie dokumentów do poszczególnych pozycji budżetu. W systemie enova365 definiuje się pozycje budżetu, które są prezentowane w postaci graficznej oraz liczbowej w internetowym systemie Projekty.Net z uwzględnieniem nie tylko wartości, ale również ilości i czasu wykonania zaplanowanego projektu. Przejrzysty interfejs pozwala łatwo poruszać się w systemie, a technologia ASP.Net pozwala uruchomić program w dowolnej przeglądarce internetowej na dowolnym systemie operacyjnym.

Dodatkowo w systemie zaimplementowano moduł zamawiania materiałów na poszczególne budowy, za pomocą, którego kierownicy budów mogą zamawiać określone w budżecie materiały. Ich zamówienie trafia do kierownika budowy celem akceptacji, a następnie do logistyka.
Kierownik budowy może weryfikować wielkość zamówienia zmniejszając lub zwiększając zamawiane ilości, a nawet anulować poszczególne pozycje zamówienia, czy całe zamówienie.

Podstawowe funkcje programu:

  • Kontrola struktury projektu
  • Porównawcza kontrola kosztów w projekcie
  • Kontrola ilościowa zużycia materiałów
  • Kontrola kosztów według kont systemu FK
  • Kontrola realizacji projektu z uwzględnieniem czasu wykonania (wykres Ganta)
  • Kontrola przekroczeń w budżecie (terminowa, ilościowa i w ujęciu czasowym)
  • Zamawianie materiałów – kierownik budowy
  • Kontrola zamówień – Dyrektor i Logistyk
  • Generowanie zamówień do centralne systemu FK