PDFFIller

Rozwiązanie umożliwia automatyczne wypełnianie aktywnych formularzy dokumentów PDF. Użytkownik w prosty sposób wybiera typ druku, który chce wypełnić. Funkcjonalność wypełnia PDF danymi z enova365 i zapisuje wypełniony PDF w folderze użytkownika. Dokumenty generowane są dla jednego bądź wielu zaznaczonych pracowników, dokumentów handlowych itp. To uniwersalne narzędzie pozwala uzupełnić dowolny aktywny formularz PDF.

W przykładzie poniżej zdefiniowano druki związane z ubezpieczeniem pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

 

  • A1 – zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej,
    przykładowy plik: NowakBartosz(5014)_A1.pdf
  • E 101 – formularz dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
  • Wniosek pracownika – informacja niezbędna w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE)