Organizacje pożytku publicznego

Rozwiązanie dedykowane dla podmiotów ze statusem OPP. Program, w zależności od potrzeb, obsługuje księgowość pełną oraz uproszczoną. W ramach Pełnej Księgowości (w oparciu o plan kont) daje także możliwość prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej. Pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikacje budżetowe (rodzajową, zadaniową lub mieszaną). Dodatkowo dla stowarzyszeń, które prowadzą ewidencję członków, pozwala prowadzić kartoteki zrzeszonych członków wraz z określeniem ich statusu, a także ewidencję naliczonych i opłaconych składek.