Import z Subiekta do enova

Oferujemy moduł do importu danych z Subiekta do enova365. Moduł sczytuje dane z pliku eksportu Subiekta i dokonuje importu do odpowiednich ewidencji sprzedaży i zakupu. Ponadto importuje zapłaty, tworząc:

1. raporty kasowe,

2. raporty wyciągów bakowych.

Zakłada też potrzebne kartoteki podmiotów.

Jest to sprawne narzędzie ułatwiające firmom przejście na nowe oprogramowanie oraz wspomagające pracę biurom rachunkowym współpracującym z firmami bazującymi na popularnym Subiekcie. Zaoferowanie tej dodatkowej funkcjonalności przez partnerów do systemu enova365 w wydatny sposób wesprze sprzedaż dla firm z tego segmentu.