Finanse / HR

Dedykowane rozwiązania, które umożliwiają elastyczną obsługę zróżnicowanych modeli współpracy z klientami. Idealne narzędzie dla firm, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe i/lub ewidencję kadr oraz rachubę płac. Usprawniają procesy, a także umożliwiają bieżącą kontrolę postępu pracy, co pozwala minimalizować błędy i wpływa na oszczędność czasu. Elektroniczna wymiana dokumentów między biurem a klientem powoduje, że zadania są realizowane sprawnie, a klient może na bieżąco śledzić stan swoich rozrachunków. Automatyczne mechanizmy śledzenia „złych długów” oraz korekty kwoty podatku VAT naliczonego, pozwalają reagować w odpowiednim momencie i czynią pracę przyjemną. Zawarta w programie wiedza merytoryczna wspiera realizację zadań bez potrzeby częstej weryfikacji aktów prawnych.