Dostępy z wielu urządzeń, w chmurze prywatnej oraz na Microsoft Azure

Pierwsze w Polsce oprogramowanie ERP dostępne na urządzeniach mobilnych oraz na Windows 8 i 10

Jeden system o tej samej funkcjonalności, logicei bazie danych, który udostępniony został w różnych interfejsach, odpowiadających różnym potrzebom i preferencjom Użytkowników –okienkowym (Windows Forms), przeglądarkowym (HTML 5)i dotykowym (Windows 8, 10).

 

1. O programie

enova365 to eksperckie oprogramowanie klasy ERP do zarządzania firmą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz zmieniającym się warunkom biznesowym, Spółka oferuje system ERP w trzech modelach:
 klasycznym, obsługiwanym lokalnie jako instalacja w środowisku IT,
 zdalnym – udostępnionym w interfejsach: przeglądarkowym, dotykowym oraz komórkowym,
 oraz modelu mieszanym (hybrydowym) – łączącym zalety powyższych.
Jedna linia produktowa oraz zgodność z zasadami Modern UI umożliwia równoległy rozwój modeli dostępu do systemu (lokalnie i w chmurze).
Program jest tworzony z myślą o użytkowniku. Wspiera procesy pracy i podejmowania decyzji. Ma wgraną wiedzę, dzięki której pomaga w rozwiązywaniu problemów i pozwala unikać błędów. Zapewnia przyjazną obsługę oraz łatwą integrację z innymi rozwiązaniami, np. branżowymi. enova365 automatyzuje procesy w firmie, dzięki czemu są wykonywane sprawniej, zapewniając kontrolę przebiegu i rezultatów.
System buduje się z modułów, przeznaczonych dla każdego działu firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk pracy. Wyboru z pełnej gamy warto dokonać przez wzgląd na procesy, które ma wspierać. Każda z części systemu wspomaga funkcjonowanie określonych obszarów biznesowych. Na przykład relacje z klientami, zarządzanie kadrami, księgowość, sprzedaż, gospodarkę magazynową czy produkcję. Moduły mogą działać samodzielnie lub jako zintegrowany system ze wspólną bazą danych. Oznacza to prosty dostęp do informacji ze współpracujących modułów. Dzięki ich odpowiedniemu doborowi i precyzyjnej konfiguracji na etapie wdrożenia, program zostaje idealnie dostosowany do potrzeb firmy.
W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozbudować w odpowiedzi na nowe wymagania wobec systemu lub rosnące zatrudnienie. Moduły występują w trzech wariantach funkcjonalnych:
 platynowym dla firm dużych, o ugruntowanej pozycji na rynku,
 złotym dla średnich, rozwijających się przedsiębiorstw,
 oraz srebrnym – idealnym W początkowej fazie rozwoju firmy.
System może zatem rozwijać się wraz z firmą, bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych. enova365 wnosi więc do firmy potencjał rozwojowy – dbając, by system dostosowywał się do skali biznesu, a nie firma do systemu.

enova365 jest już dostępna w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

2. Technologia

enova365 to system klasy ERP, napisany w technologii Microsoft.NET, z zastosowaniem baz danych MS SQL – jest aplikacją w pełni współpracującą z systemem operacyjnym firmy Microsoft Windows 7 oraz 8. Został stworzony z wykorzystaniem najnowszej generacji narzędzi Microsoft .NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Dzięki zastosowanej technologii, wykorzystującej wspólny rdzeń systemu, enova365 z różnymi interfejsami jest w pełni zintegrowanym systemem ERP, wykorzysującym technologie internetowe.
System jest w pełni skalowalny, co w praktyce oznacza, że rozbudowa aplikacji nie wymaga reorganizacji firmy, wymiany baz, konwersji czy migracji danych. Definiowalny interfejs graficzny nawiązuje do rozwiązań spopularyzowanych przez program MS Outlook. Spełnia ogólnie przyjęte standardy Microsoftu, a zarazem bardzo łatwo można go obsługiwać przy pomocy klawiatury. Codzienną pracę ułatwiają indywidualne profile operatorów. Poza mechanizmami raportowania wykorzystującymi Crystal Reports w program wbudowany został autorski mechanizm raportowania i drukowania oparty o edytor wydruków Microsoft WebMatrix.

3. Warianty enova365

WERSJA SREBRNA WERSJA ZŁOTA WERSJA PLATYNOWA
Wielkość firmy Mikro- i małe firmy Małe i średnie firmy Średnie i duże przedsiębiorstwa, grupy firm powiązanych
Liczba stanowisk pracy 1-3 i więcej 1-30 i więcej 1-100 i więcej
Złożoność organizacyjna firmy Podstawowa – proste, typowe funkcje Duża i bardzo duża – do dyspozycji mechanizm definiowania cech i wielodziałowość Bardzo duża – dodatkowo zaawansowana wielooddziałowość i wielofirmowość1
Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe TAK (proste) TAK TAK
Przedsiębiorstwa produkcyjne i projektowe NIE TAK TAK
Przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe NIE TAK TAK
Współpraca z enova365 Workflow NIE TAK (w podstawowej funkcjonalności) TAK (w rozbudowanej, w pełni konfigurowalnej wersji)
Możliwość rozbudowy o indywidualne funkcjonalności NIE (istnieje możliwość przejścia na wersję złotą za różnicę w cenie)2 TAK (możliwość zakupu maks. 15 dodatkowych tabel oraz wszystkich modułów dodatkowych) TAK (w cenie nielimitowana liczba dodatkowych tabel i wszystkie moduły dodatkowe)3
System raportowy / Business Intelligence Prosty – w oparciu o mechanizmy własne enova365: filtrowanie list, łatwe wysyłanie do arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel4, OpenOffice) Dodatkowo mechanizm Analiz Wielowymiarowych – analiza danych enova365 w MS Excel4 Dodatkowo mechanizm Analiz Wielowymiarowych – analiza danych enova365 w MS Excel4
Skalowalność – łatwość dostosowania do potrzeb rosnącego przedsiębiorstwa. Prosta możliwość przejścia na wersję złotą za różnicę w cenie. Prosta możliwość przejścia na wersję platynową za różnicę w cenie. Największa i najbardziej rozbudowana wersja.

4. Licencjonowanie

System enova365 może zostać zakupiony jako licencja na oprogramowanie jak również w formule ASP (wynajem licencji) lub też w formule SaaS enova365 Azure Formuła SaaS nie wymaga od klienta posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, zapewniana ona jest przez usługę Microsoft Azure.

Zakupiona licencja jest na dostęp do modułu w danym czasie. Ten sposób licencjonowania nie jest zależny od łącznej liczby użytkowników systemu a jedynie od użytkowników uzyskujących dostęp do poszczególnych funkcji systemy w określonym czasie.

5. Funkcjonalność i moduły

Moduły ( główne funkcjonalności systemu ):
Kadry Płace, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Windykacja, Faktury, Handel, Przedstawiciel Handlowy, Produkcja, CRM, Serwis, Szkolenia, Wypożyczalnia, Członkowie, Workflow – zarządzane obiegiem informacji, Projekty, Podgląd, Analizy Wielowymiarowe, Preliminarz EŚP, Delegacje Służbowe, Opis Analityczny-Aktywacja, DMS – System zarządzania dokumentami, Business Intelligence

Dodatki ( rozszeżenia funkcjonalności ):
Analizy MS Excel, Jednostki Budżetowe, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Wirtualne Rachunki Bankowe, Importy Księgowe, Eksporty Księgowe, Pracownicy Eksportowi, Pracownicy Uczelni, Pracownicy Prokuratury, Pracownicy Koszty Projektów, Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych, Czas Pracy, Platforma Managera, Praca na Wielu Bazach, Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika), SMS, CRM Outlook, EDI, Integrator, eFaktura GreenMail24, Drukarki etykiet Zebra, Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter, Harmonogram Zadań, klient poczty e-mail

Intranet i Extranet ( webowe interfejsy dedykowane pod konkretne zastosowania ):
Pulpit pracownika, Pulpit kierownika, Pulpit kontrahenta, Pulpit klienta biura rachunkowego, Workflow w pulpitach

E-teczki pracownicze
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
System enova365 gwarantuje sprawne przeniesienie wszystkich akt pracowniczych do nowego cyfrowego archiwum, możliwość podpięcia podpisu elektronicznego, bezpieczeństwo przechowywania danych, zgodność z wymogami RODO.