enova365 w modelu ASP (SaaS) – KOMAKO

Razem z naszym partnerem, firmą KOMAKO, proponujemy użytkowanie w modelu ASP systemu enova365 z wykorzystaniem usługi KOMAKO.asp. W ramach usługi firma KOMAKO oferuje wynajem oprogramowania enova365 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego uruchomienia.
Usługi KOMAKO.asp to udostępnianie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem przez Internet. Platforma (infrastruktura) usług KOMAKO.asp, oparta jest o systemy Microsoft Windows Server. Moduły systemu enova365 uruchamiane są zdalnie w sesjach terminalowych.

Dzięki usłudze KOMAKO.asp przede wszystkim możliwe jest:

  • uruchomienie modułu Handel w kilku oddziałach (lub oddalonych punktach sprzedaży) na jednej wspólnej bazie danych,
  • praca zdalna w module Ksiegi Handlowej czy modułach zarządzania personelem.

Dzięki połączeniu oddziałów otrzymują Państwo funkcjonalność systemu on-line, który do niedawna dostępny był jedynie dla dużych korporacji i banków. Obecnie będą Państwo mogli dysponować wszystkimi danymi na bieżąco. Ta oszczędność czasu i pieniędzy może stanowić istotną przewagę nad konkurencją!

KOMAKO.asp gwarantuje bezpieczeństwo Państwa danych. Każdy użytkownik pracuje z pulpitem zdalnym w zaszyfrowanym protokole TSL. Dodatkowym zabezpieczeniem są uprawnienia na poziomie aplikacji.

W podstawowym zakresie usługi KOMAKO.asp zapewniamy:

  • dostęp do modułów systemu enova365 poprzez MS Terminal i serwer bazy danych MS SQL Server dla zgłoszonych użytkowników,
  • administrowanie przydzielonymi zasobami serwera bazy danych,
  • limit przestrzeni dyskowej na serwerze bazy danych,
  • miesięczny transfer niezbędny do pracy aplikacji, proporcjonalny do liczby użytkowników,
  • codzienny backup bazy danych (przechowywany przez 1 tydzień).

W ramach usług KOMAKO.asp istnieje możliwość korzystania z oprogramowania enova365 w dwóch modelach:

  • dzierżawy licencji: zarówno KOMAKO.asp, jak i opłaty licencyjne za użytkowanie oprogramowania enova365 są ponoszone miesięcznie,
  • z tradycyjnie zakupionymi licencjami: KOMAKO.asp w takim wypadku polega na udostępnieniu miejsca na serwerze (w zakresie jak powyżej).

Firma Komako posiada tytuł Partnera Handlowego firmy Soneta oraz jest Certyfikowanym Partnerem Microsoft w zakresie rozwiązań hostingowych o statusie Microsoft Gold Certified Partner.