Edukacja / szkolenia

Przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uczelni wyższych. Aplikacja pozwala zaplanować szkolenia, prowadzić ewidencję zgłoszeń uczestników oraz przygotować listy obecności. Bezpośrednio z systemu można także drukować certyfikaty potwierdzające umiejętności nabyte podczas kursów oraz szkoleń. Minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów wynikających z kolizji dostępności sal lub wykładowców. W połączeniu z pozostałymi modułami enova365 umożliwia także sprawne rozliczanie grup szkoleniowych oraz kontrolę rozrachunków. W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczycieli akademickich ujmuje regulacje zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz pozwala prześledzić przebieg ścieżki kariery naukowej.