Budownictwo / nieruchomości

Obsługa wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty wg miejsca ich powstawania oraz wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. System umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcjonalność pozwala rozliczać wynagrodzenia …

Sztuka, rozrywka i media

Rozbudowane mechanizmy konfiguracyjne umożliwiają dopasowanie rodzaju i ilości przechowywanych danych do indywidualnych wymagań użytkownika. W jednym systemie przechowywać można informacje o różnych przedmiotach: dziełach sztuki, książkach i innych towarach sprzedawanych w sklepie z pamiątkami, a także sprzedanych biletach, wystawionych fakturach, zapłaconych rachunkach, zatrudnionych pracownikach i wielu innych wydarzeniach związanych …

Organizacje pożytku publicznego

Rozwiązanie dedykowane dla podmiotów ze statusem OPP. Program, w zależności od potrzeb, obsługuje księgowość pełną oraz uproszczoną. W ramach Pełnej Księgowości (w oparciu o plan kont) daje także możliwość prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej. Pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikacje budżetowe (rodzajową, zadaniową lub mieszaną). Dodatkowo …

Utilities / użyteczność publiczna

Obsługuje procesy w przedsiębiorstwach, które prowadzą je w oparciu o zarejestrowane umowy na cykliczne wykonywanie usług. Zespół narzędzi pozwala zarejestrować przychodzące zgłoszenia dotyczące zleceń serwisowych oraz kontrolować ich przebieg i czas realizacji. Dzięki funkcji ewidencji oraz zarządzania odzieżą roboczą aplikacja dostarcza informacji o liczbie odzieży roboczej wydanej pracownikowi oraz wyposażenia przekazanego w jego użytkowanie. …

Logistyka i spedycja

Rozwiązanie dla firm, które świadczą usługi transportowe oraz spedycyjne. Dla każdego transportu można wygenerować zbiorczą specyfikację transportową – wydruk spedycyjny, który podsumowuje towary z kilku dokumentów WZ przekazanych kierowcy oraz wagę brutto załadunku. Na dokumencie można wskazać konkretnego kierowcę oraz numer rejestracyjny pojazdu. System umożliwia także prowadzenie ewidencji …

Edukacja / szkolenia

Przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uczelni wyższych. Aplikacja pozwala zaplanować szkolenia, prowadzić ewidencję zgłoszeń uczestników oraz przygotować listy obecności. Bezpośrednio z systemu można także drukować certyfikaty potwierdzające umiejętności nabyte podczas kursów oraz szkoleń. Minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów wynikających z kolizji dostępności sal …

Outsourcing pracowników

Pełna obsługa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, delegacji i diet pracowniczych, podatków oraz składek ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. Pełna obsługa umów o pracę i umów cywilnoprawnych gwarantuje dozwoloną prawem swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia. Dedykowana funkcjonalność wspiera naliczanie wynagrodzeń oraz ewidencję czasu pracy …

Bankowość / ubezpieczenia

W firmach z branży finansowej pozwala szczegółowo ewidencjonować historię kontaktów z klientami. Zawieranie umów ubezpieczeniowych oraz przyznawanie kredytów, zwłaszcza hipotecznych, to z reguły procesy wieloetapowe i czasochłonne. Dostarczone przez klientów dokumenty można dołączyć do kartoteki klienta jako załączniki w dowolnym formacie (zaświadczenia o zatrudnieniu, pozwolenia na budowę itp.). Wbudowane mechanizmy powiadomień oraz ostrzeżeń …

Finanse / HR

Dedykowane rozwiązania, które umożliwiają elastyczną obsługę zróżnicowanych modeli współpracy z klientami. Idealne narzędzie dla firm, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe i/lub ewidencję kadr oraz rachubę płac. Usprawniają procesy, a także umożliwiają bieżącą kontrolę postępu pracy, co pozwala minimalizować błędy i wpływa na oszczędność czasu. Elektroniczna wymiana …