Budownictwo / nieruchomości

Obsługa wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty wg miejsca ich powstawania oraz wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. System umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcjonalność pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.