1. Interfejs desktopowy

2. Interefejs webowy ( multi )

3. Filmy

Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube oraz Vimeo producenta oprogramowania.