Bankowość / ubezpieczenia

W firmach z branży finansowej pozwala szczegółowo ewidencjonować historię kontaktów z klientami. Zawieranie umów ubezpieczeniowych oraz przyznawanie kredytów, zwłaszcza hipotecznych, to z reguły procesy wieloetapowe i czasochłonne. Dostarczone przez klientów dokumenty można dołączyć do kartoteki klienta jako załączniki w dowolnym formacie (zaświadczenia o zatrudnieniu, pozwolenia na budowę itp.). Wbudowane mechanizmy powiadomień oraz ostrzeżeń poinformują o zaplanowanych kontaktach, a także mogą wyświetlić przydatne informacje np. o konieczności zaktualizowania dokumentów dostarczonych przez Klientów, które utraciły ważność.